TH EN
บรรยายหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสินค้าอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคฯ


วัน เสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คุณรัฐวิชญ์ สิริอมรสิทธิ์ ประธานบริหารบริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้บรรยาย หัวข้อเรื่อง การพัฒนาสินค้าอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ในการสัมมนาเชิงปฏบัติการก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาทักษะทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ที่งาน Phayao Food Valley on the development seminar for Food entrepreneur จังหวัด พะเยา
 บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่โรงงาน: 189 ม.4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร : 093-464-9222, 092-747-5888
แฟกซ์: 053-028194
อีเมลล์: natthasruang@gmail.com
เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์เวลา 8.00 - 17.00 น.

   

   


©chiangmaiholding.com All rights reserved @2016  -   Design: cm-websolutions
เคมีภัณฑ์
สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการผลิต
สมุนไพร
ติดต่อเรา
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่โรงงาน: 189 ม.4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร : 093-464-9222, 092-747-5888
แฟกซ์: 053-028194
อีเมลล์: natthasruang@gmail.com
เวลาทำการ: วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.


   


©chiangmaiholding.com All rights reserved @2016  -   Design: cm-websolutions